Yarışmacı Alanı


Bu alana giriş yaptığınızda, içerik yüklemeseniz dahi aşağıdaki şartnameyi okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız...

Yarışma Şartnamesİ
person
lock

Parolanızı mı unuttunuz?

Fotoğraf Yarışma
Şartnamesi

 

Konu:

“Kültürel Miras ve Korumacılık”tır.

 

Yarışmanın Amacı:

Tüm Dünyanın ortak sorumluluğunda olan somut miras alanlarına dikkat çekmek, aynı zamanda yok olmaya yüz tutan soyut kültürel mirasa sahip çıkmaktır.

 

Organizasyon:

“19. Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışması”nın organizasyonu ve yürütücülüğü Safranbolu Belediyesi tarafından yapılmaktadır.

 

Yarışma Bölümleri:

Yarışma Sayısal (Dijital) kategoride ve tek bölümlüdür: Sayısal (Dijital) Renkli/DigitalColor>DC.

 

Katılım Şartları:

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Daha önce yapılan ulusal veya uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışmalarında derece, özel ödül, mansiyon alan veya sergilemeye değer görülen fotoğraflar 19. Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışmasına katılamaz. Aksine davranan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, Yarışma Sekreteryası ve Safranbolu Belediyesi personeli dışında; son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş amatör veya profesyonel tüm fotoğraf meraklılarına açıktır.
 • Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Sayısal (dijital) Renkli eser ile katılabilir. Yarışmacılar, geleneksel veya modern her türlü fotoğrafik tekniği özgürce kullanabilirler.
 • Yarışmaya sadece altinsafran.org yada yarisma.altinsafran.org adresinden yüklenen eserler kabul edilecektir. Baskı, CD/DVD veya mail (e-posta) ile katılım kabul edilmeyecektir.
 • Gönderilen fotoğraflar hangi isimde yüklenirse yüklensin, sistem tarafından otomatik olarak bir kod numarasına sahip olur ve bu numaralar ile Jüri değerlendirmesine girer. Jüri hiç bir şekilde eserin veya katılımcının adını göremez.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın kendisi tarafından çekildiğini, tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

 

 • Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcının kazandığı ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri alınır; ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

 

Telif (Kullanım) Hakları:

 • Yarışmada ödül ve sergileme alan eserlerin sayısal kopyaları ve sergi için yapılan baskıları Safranbolu Belediyesi arşivine alınacaktır. Bu eserleri tanıtım amaçlı olarak Safranbolu Belediyesi kendi yayınlarında eser sahibinin ismi ile birlikte kullanım hakkına sahiptir. Bunun için eser sahibine ayrıca bir telif ödenmeyecektir.
 • Safranbolu Belediyesi uygun gördüğü platformlarda bu fotoğrafları sergileme, albüm ve kataloglarda kullanma hakkına sahip olacaktır. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Safranbolu Belediyesi eserler için katılımcının verdiği izin/muvafakatname karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile Safranbolu Belediyesi’nin olacaktır.
 • Safranbolu Belediyesi, ödül ve/veya sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılı Safranbolu Belediyesi, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
 • Fotoğrafta nesne olarak kullanmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb gibi şeylerin telif sorumluluğu yarışmacıya aittir. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Safranbolu Belediyesi bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 • Yarışmada ödül alan fotoğraflar, Safranbolu Belediyesi’nin safranbolu-bld.gov.tr ve Altın Safran Belgesel Film Festivali’nin www.altinsafran.org Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
 • Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır.
 • Ödül alanların ödül törenine katılamamaları durumunda, ödülleri adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi halinde Safranbolu Belediyesi sorumluluk taşımayacaktır.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Festival komitesi Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi geçerli olacaktır.
 • Katılımcılar; Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

 

 

 

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 

Fotoğraflar (çevrimiçi) olarak www.altinsafran.org  ve yarisma.altinsafran.org adreslerinden yüklenecektir.

 1. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
 2. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 3. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 4. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Küçük harfler kullanılmalıdır.
 5. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

 

İsimlendirme:

 1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine katılımcının ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
 2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery, oeril veya oeyil gibi).
 3. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
 4. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli Türk katılımcının “Şehir ve kültür” isimli fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDC1_sehir_ve_kultur”, … gibi olur.

 

 1. Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve her bir fotoğraf dosyasının boyutu 2 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Ödül (derece, mansiyon) ve sergileme alan fotoğrafların orijinal halleri sergi öncesi tekrar istenecektir.
 2. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde kulturmudurlugu@hotmail.com adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu mail adresine fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
 3. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Safranbolu Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

 

 

 

Yarışma Takvimi:

Yarışmanın Başlangıç Tarihi       : 08.06.2018

Son Katılım Tarihi                       : 08.08.2018 saat 17.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplantı Tarihi        : 11.08.2018

Sonuç Bildirim Tarihi                  : 13.08.2018

Sergi Tarihi                                 : 07.09.2018

Ödül Töreni                                 : 08.09.2018

 

Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):

 1. Abdurrahman ANTAKYALI Fotoğraf Sanatçısı
 2. Bahadır ACAR Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, TR
 3. Coşkun ARAL   Belgesel Film Yapımcısı ve Fotoğraf Sanatçısı
 4. Dr. Melih Zafer ARKAN Fotoğraf Sanatçısı, Akademisyen
 5. Mustafa SEVEN Fotoğraf Sanatçısı

 

Jüri en az 3 kişiyle toplanır.

 

Ödüller-Sergileme:

Birincilik                            5000 TL + Altın Safran Ödül Heykelciği

İkincilik                             3000 TL + Altın Safran Ödül Heykelciği

Üçüncülük                         2000 TL + Altın Safran Ödül Heykelciği

                                          

Safranbolu Özel Ödülü     1000 TL + Altın Safran Ödül Heykelciği (Yalnızca Safranbolu’da çekilen bir fotoğrafa verilecektir.)

Sergileme(en fazla 30 adet)

 

Yarışma Sekreteryası - İletişim:

Zülfü Yunus ERASLAN

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

E-posta       : kulturmudurlugu@hotmail.com

Telefon       : +90370 725 52 52 /+90370 725 52 65     Faks: +90370 725 52 66

Çeşme Mah. Şekerci Sok. No: 6 Tarihi Belediye Binası

Tarihi Çarşı-Safranbolu /KARABÜK- TÜRKİYE