BELGESEL YARIŞMASI
FOTOĞRAF YARIŞMASI
ALTINSAFRAN.ORG © 2018

19

ALTINSAFRAN BELGESEL FİLM FESTİVALİ

Bu yıl 19.su düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında düzenelen yarışmalar temelde BELGESEL FİLM ve FOTOĞRAF alanında tertip edilmektedir. Online olarak başvurulan "FOTOĞRAF YARIŞMASI" kapsamında juri tarafından 1., 2., 3., ve Safranbolu Özel Ödülü verilmekte olup anılan fotoğraflar gerek yerel gazeteler de gerekse belediyemiz, festival site ve sosyal hesaplarından paylaşılacaktır. Ödüle layık görülenler dahil olmak üzere bütün fotoğraflar rumuz ve numara ile değerlendirilmekte olup eser sahiplerinin ismi, şehri yada ülkesi dereceler netleşene kadar etik açıdan bilinmemektedir.

BELGESEL YARIŞMASI FOTOĞRAF YARIŞMASI

YARIŞMA

SONUÇLARI

BELGESEL YARIŞMASI

aMATÖR VE PROFESYONEL DALDA Jürİ Tarafından Ödüle Layık Görülen ESERLER
(Alfabetİk Sırayla)


Deniz GİRGİNKOÇ NAZİK yönetmenliğindeki
‘Sürünün zor yolculuğu’

Neslihan SEMERCİ yönetmenliğindeki
‘Kıymetli bir bina öyküsü’

Sezer AĞGEZ yönetmenliğindeki
TARİZ; ‘Dişe diş, söze söz’

Tayfun Tanju KARA yönetmenliğindeki
‘Anadolu Kadınları Teşkilatı; Baciyan-i RUM’

Zeki KOYUNCU yönetmenliğindeki
“Pelikül”

Zeki KOYUNCU-Hasan AKINCI yönetmenliğindeki
‘Nakavt’

Zeynep SÜDİNÇ yönetmenliğindeki
‘Peki Şimdi Nereye?’

FOTOĞRAF YARIŞMASI

Jürİ Tarafından Ödüle Layık Görülen Sanatçılar


Ahmet Fatih Sönmez.

Mehmet ASLAN.

Mehmet KURDAŞ.

JÜRİ ÜYELERİ

FOTOĞRAF DALINDA JÜRİ ÜYELERİ

Jüri hakkında kısa bilgi


COŞKUN ARAL

GAZETİCİ YAZAR

MUSTAFA SEVEN

FOTOĞRAF SANATÇISI

ABDURRAHMAN ANTAKYALI

FOTOĞRAF SANATÇISI

ÖĞRETİM ÜYESİ

MELİH ZAFER ARICAN

FOTOĞRAF SANATÇISI

ÖĞRETİM ÜYESİ

BAHADIR ACAR

SAFRANBOLU BELEDİYESİ


BELGESEL FİLM DALINDA JÜRİ ÜYELERİ

Jüri hakkında kısa bilgi


HİLAL SARAL

YÖNETMEN

BİKET İLHAN

SENARİST YÖNETMEN

MURAT ÜNALMIŞ

OYUNCU

NADİR MAÇANOV

YAPIMCI YÖNETMEN

AZERBAYCAN

ZÜLFİYE ERASLAN ÖZCAN

SAFRANBOLU BELEDİYESİ

FESTİVAL GENEL KOORDİNATÖRÜ

SAFRANBOLU BELEDİYESİ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İLETİŞİM

Çeşme Mah. Şekerci Sok. No:6 Tarihi Belediye Binası
Çarşı - Safranbolu/KARABÜK
Telefon Numaramız :(+90) 370 725 52 52 - 725 52 65
Faks Numaramız : (+90) 370 725 52 66

belgesel yarışma
şartnamesi

19.ULUSLARARASI ALTIN SAFRAN BELGESEL FİLM FESTİVALİ

BELGESEL FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

Yarışmanın ana teması “Kültürel Miras ve Korumacılık”, yan teması ise “Mahalle Kültürü”dür. Yarışma Profesyonel ve Amatör Belgesel Film olmak üzere iki kategoride düzenlenir. Katılımcılar hangi kategoride yarışmaya katıldıklarını başvuru formunda belirtirler. Öğrenci çalışmaları Amatör Belgesel Film kategorisinde değerlendirmeye alınır. Her iki kategori için katılım koşulları aynıdır.

 

Katılım Koşulları

 

a) Film Yarışmasına son dört yılda (2015–2018) yapılan ve belgesel özelliği taşıyan yapımlar katılabilir. Katılım ücretsizdir.

 

b) Yapımlar yönetmen olan kişi adına yarışmaya katılabilir ve başvuru yönetmen tarafından yapılır. Yönetmenliğin birden fazla kişi tarafından yapılması durumunda müracaatı yapan diğerlerinin yazılı iznini almak ve başvuru formuna eklemek zorundadır. Bu durumda ödül, müracaatı yapan kişiye verilir. Ödülün paylaşımından doğacak sorunlardan Festival Sekretaryası ve seçici kurul sorumlu değildir.

 

c) Yarışmaya katılacak olan yapımlar 8’er adet olarak DVD formatında gönderilmelidir. DVD’lerin üzerine, eserin adı, yapım yılı, süresi, yönetmenin ad ve soyadı yazılmalıdır. Film Türkçe ve İngilizce dışındaki herhangi bir dilde ise Türkçe ve İngilizce altyazı kullanılmalıdır. Türkçe ise sadece İngilizce altyazı kullanılmalıdır.

 

d) Yarışmaya katılacak yapımların süresi başlangıç ve bitiş jenerikleri dahil olacak şekilde Amatör Belgesel Film kategorisi için 30 dakikayı, Profesyonel kategori için 52 dakikayı aşmamalıdır. Filmin yanında 1.5 dakikalık filme ait fragman (filmin kısa tanıtımı) gönderilmesi gerekmektedir. Süreyi aşan filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

e) Yarışmaya katılan filmlerin kopyaları Festival arşivinde saklanır.

 

f) Yarışmaya katılan filmlerin ticari olmayan her türlü gösteriminde kullanım hakkı Festival Komitesi’ne aittir. Derece alan filmler tanıtım maksatlı Karabük yerel televizyonlarında ve Karabük Üniversitesi 3 Nisan Televizyonu da dahil olmak üzere festival süresince de halka açık gösterilir. Filmler, Festival sonrasında, çeşitli televizyon kanalları tarafından ticari olarak yayınlanmak istendiğinde, Festival Komitesi, yapımcı / yönetmen ile televizyon kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olur.

 

g) Yarışmalara katılan yapımlar, Seçici Kurul üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Ancak, Yarışma Sekretaryası yarışma koşullarına uymayan yapımları Seçici Kurul’un değerlendirmesine sunmadan eleme hakkına sahiptir.

 

h) Yarışmada Profesyonel ve Amatör Belgesel Film kategorilerinde toplam yedi ödül verilecektir. Seçici Kurul isterse gerekçesini açıklayarak verilen ödüller dışında yarışmaya katılan filmler için bir adet ‘Jüri Özel Ödülü’(Altın Safran Ödül Heykelciği) verebilir, ya da yine gerekçe göstererek ödüllerden birini ya da bir kaçını vermeyebilir. Ödül miktarları aşağıdaki gibidir:

 

 

ÖDÜLLER:

 

Profesyonel Kategori                                                                                                                                           

BİRİNCİ :  15.000 TL  + Altın Safran Ödül Heykelciği                                                     

İKİNCİ   :   10.000 TL + Altın Safran Ödül Heykelciği                                                                     

ÜÇÜNCÜ :   7.000 TL + Altın Safran Ödül Heykelciği                                                     

                                                                                                                  

Amatör Kategori

 

BİRİNCİ :  10.000 TL  + Altın Safran Ödül Heykelciği                                                     

İKİNCİ   :     7.000 TL + Altın Safran Ödül Heykelciği                                                                    

ÜÇÜNCÜ :   5.000 TL + Altın Safran Ödül Heykelciği                                                     

                                                                                 

SUHA ARIN Özel Ödülü : 3.000 TL

 

 

i) Festivalde, Festival Komitesi’nce başvuruları onaylanan, çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından ek özel ödüller verilebilir. Bu ek ödüller için film seçimi, başvuruyu yapan kişi ya da kuruluş tarafından belirlenip, gerekçeli ve yazılı olarak Festival Sekretaryası’na bildirilir. Ayrıca, seçimin Festival Seçici Kurulu tarafından yapılması talep edilebilir.

 

j) Yarışmaya katılmak için başvuru belgesi Festival Sekretaryasından ya da Festival’in web sayfasından (www.altinsafran.org) sağlanabilir. Yarışmaya katılacak olan eserler Safranbolu Festival Organizasyon Komitesi adına Safranbolu Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Sekretaryası Çeşme mah. Şekerci Sok. No:6 Tarihi Belediye Binası Tarihi Çarşı Safranbolu/Karabük adresine teslim edilecektir.

 

k) Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 08.08.2018 Çarşamba günü mesai bitimine  kadardır.

 

Yarışmaya katılmak isteyenler en geç bu tarihe kadar Festival Komitesi’ne,

 

- Başvuru formu,

- Yapımın 8 adet DVD kopyası,(MPEG FORMATINDA)

- Filmden en az bir adet siyah-beyaz veya renkli fotoğraf

- Yönetmenin bir adet vesikalık fotoğrafı

- Yönetmenin özgeçmişi (Türkçe ve İngilizce)

- Filmin kısa özeti (Türkçe ve İngilizce, en fazla 100 kelime)

- Filmin maksimum 1.5 dakikalık fragmanını teslim etmelidir

 

YARIŞMA TAKVİMİ

Eserlerin son teslim tarihi                              : 08.08.2018

Seçici kurul değerlendirme                            : 11.08.2018

Yarışma sonuçlarının açıklanması                  :  12.08.2018

Ödül töreni                                                     : 08.09.2018

 

YARIŞMA SEKRETARYASI

 

Şule EREN

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

e-posta : kulturmudurlugu@hotmail.com

Telefon : 0370 725 52 52 – 0370 725 52 65

Faks : 0370 725 52 66

 

Çeşme Mah. Şekerci Sok. No: 6 Tarihi Belediye Binası

Tarihi Çarşı-Safranbolu /KARABÜK